Latest posts

Tượng thần Zeus ở Olympia là gì? Danh sách 14+ điều cần biết về Tượng thần Zeus ở Olympia

Tượng thần Zeus Olympia là một trong các tượng thần Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, được đặt tại đền thờ Olympia ở Elis, Hy Lạp. Tượng đại diện cho việc tôn kính thần Zeus, vị thần của bầu trời, sấm sét và vua của các thần trong thần thoại Hy Lạp. Theo huyền…